Left 4 Dead 2
Tombstone Clear Bottle Pills
Показват се 1-4 от 4 записа
Обновление: 20 август 2015 в 6:28 следобед

Fixes

Обновление: 17 май 2015 в 7:57 следобед

Fixes

Обновление: 13 юли 2013 в 2:08 следобед

v2 Redone Textures, now has bottle cap, works in L4D1 Maps

Обновление: 27 май 2013 в 7:16 следобед