Left 4 Dead 2
Juggernog Clear Bottle Pills
Показват се 1-4 от 4 записа
Обновление: 20 август 2015 в 6:07 следобед

Fixes

Обновление: 17 май 2015 в 6:29 следобед

Fixes

Обновление: 14 юли 2013 в 6:57 сутринта

v2 Redone Textures, now has bottle cap, works in L4D1 Maps

Обновление: 27 май 2013 в 7:03 следобед