The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

Real Imperial Soldiers
Показват се 1-6 от 6 записа
Обновление: 20 април 2015 в 6:10 сутринта

Archers should now wear light armor.

Обновление: 18 април 2014 в 2:49 следобед

Обновление: 26 януари 2014 в 8:32 сутринта

Обновление: 22 април 2013 в 5:19 следобед

Обновление: 20 април 2013 в 1:34 следобед

Обновление: 20 април 2013 в 12:08 следобед