Garry's Mod

Garry's Mod

PropHunt (Hide'n'Seek) - Original
< 1  2 >
Wyświetlanie 1-10 z 18 pozycji
Aktualizacja: 2 kwietnia 2015 o godz. 8:26

15.04.02 Merge from Git

Aktualizacja: 7 maja 2014 o godz. 12:35

14.05.07.1 - Merging GitHub Changes

Aktualizacja: 21 kwietnia 2014 o godz. 14:54

14.04.21.2 - Fix for spectate

Aktualizacja: 21 kwietnia 2014 o godz. 4:38

14.04.21 - Updating with lastest fixes. Thanks Blasteh for helping!

Aktualizacja: 6 października 2013 o godz. 1:41

Update 13.10.6

Merged changes from GitHub.
-Special thanks to iexus and bubylou for helping

Aktualizacja: 9 września 2013 o godz. 2:34

V 13.09.09
-Added support for ph_ maps

Aktualizacja: 5 września 2013 o godz. 8:09

Hopefully fixed team swapping this time ;)

Aktualizacja: 3 sierpnia 2013 o godz. 12:41

Merged changes from testing branch of GitHub repo. This should fix Lua errors (cl_init) and make more ligher the plugin (as some usless files are deleted).

Aktualizacja: 24 lipca 2013 o godz. 14:22

Updated for failed loadup

Aktualizacja: 23 lipca 2013 o godz. 7:50

Merged changes from GitHub