เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Pixel Princess Blitz
 
 
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
โพสต์
อัปเดต
9 ต.ค. 2016 @ 5:31pm
18 ต.ค. 2016 @ 7:52am
ประกาศล่าสุด ดูทั้งหมด (10)
Kickstarter - 50% Reached in 6 Days!
Our Kickstarter campaign has launched!!
คำอธิบาย
วันวางจำหน่าย: Late 2017


Overview

‘Pixel Princess Blitz’ is a fantasy-themed roguelike action RPG that combines elements from hack ‘n’ slash and tabletop board games with a fully dynamic, deep narrative!

This game will throw you into a harsh world that doesn't care if you live or die.
It falls to you to survive and, if luck smiles upon you, save the realm and its people in this fantasy novel simulator.

Comic by Hepari
■ The Ultimate Backpacking Simulation ■

◆ Randomized sector maps full of adventure and discovery
◆ Day-and-night cycle with a dynamic weather system
◆ Manage your resources to survive in the wilds
◆ Rest and resupply in settlements with random buildings
◆ AI-controlled units of other factions roam around the map
◆ The map is populated with random encounters, dungeons and interesting places

■ Combat ■

◆ Beat'em-up style tactical action combat
└ Initially inspired by classics like The Legend of Zelda games and Dungeons and Dragons : Shadow of Mystara

◆ Customizable classes
└ First, select one of the classes before departing. (Warrior, mage, ranger...)
└ Then select the desired background (Adventurer, Spelunker, Negotiator...)
└ Play the game in your desired style!

◆ A huge palette of actions
└ Roll-dodge, block, deflect, counter, backstab, teleport, set traps...
└ Master the hardest situations by deploying your skills!◆ An impressive arsenal of items:
└ 4 types of melee weapons, each featuring a variety of combos
└ Weapons and equipments can be upgraded and enchanted
└ Also upgradable tomes that contain powerful spells
└ Armors, Shields, Throwables, Bows
└ Potion can be drunk or thrown to attack enemies

◆ A big roster of enemies and bosses
└ Many undeads have a chance to infect you. You need to find a cure - unless you want to die.
└ Never underestimate slimes. They will stun you, slow you down, and blow up in your face.
└ You can't defeat ghosts with common weaponry. No magic, no potion? Better run away.
■ Strong Narrative ■

◆ Unexpected twists that will blow your mind out

◆ Countless events that challenge you to make smart decisions.
└ Roll a dice! Traditional Pen and Paper-style encounters
└ With a high Strength, you can intimidate people or be the force of nature itself.
└ With a high Agility, you can sneak into tightly guarded places, and find hidden doors.
└ With a high Constitution, you can withstand poison and survive the worst wounds.
└ With a high Wisdom, you can even resolve conflicts that threaten to spill a lot of blood.

◆ Interesting characters, enemies and fully implemented romance options
└ Kuruna, your avatar in the game, is a strong-willed and gentle girl.
└ On her journey, Kuruna will interact, help or get helped by other main NPCs.
└ And a friendship can even turn into a romance, but the conditions are pretty harsh - so it's up to you if you will allow Kuruna to engage in romantic relationships while also saving the realm.

◆ Multiple endings
└ So that the game doesn't feel pointless, many decisions, small and big, are reflected in the endings.
└ The game will show in what way you've changed the world and the people in it... of course, if you survive to the end.=====
[[The Team]]
Hepari : Designer, art director, writer and more.
Joonkyu : Chief programer
Shiros : Pixel artist responsible for the main characters.
Sameduma : Pixel artist working on enemies and other npcs.
E79 : Pixel artist who has created many enemy sprites.
Ethan : A talented composer responsible for the soundtrack of PPB[soundcloud.com]
การสนทนายอดนิยม ดูทั้งหมด (4)
11
17 ต.ค. 2016 @ 9:19pm
Luise is my waifu.
9B001
0
20 ก.ย. @ 5:40pm
Could we had a French version ?
Seb16120 [FR]
0
3 ก.พ. @ 10:10am
Which engine did you use?
*Yuki*
< >
628 ความเห็น
GoukaSoshina 5 ต.ค. @ 11:25pm 
I forgot to use kickstarter. I would like to participate in beta but can not I support you anymore?
Seb16120 [FR] 20 ก.ย. @ 5:42pm 
You are the First Things ever i byu in USD ($) ecause i'm a french :c
Reculata 7 ส.ค. @ 9:50am 
好久没有新消息了?
MInQQ 27 มิ.ย. @ 10:06pm 
기대하고 있어요!!
sunweed 7 มิ.ย. @ 5:20am 
구매대기중
Mother Losi ya 16 พ.ค. @ 2:35am 
군대 가기전에 하고싶었지만 결국 군대 다녀와서 할거 같네여
그래도 언제나 기대합니다. 군대 휴가 나와서라도 할꺼에여 꼭 합니다. 반드시 합니다!
Miku 8 พ.ค. @ 10:54am 
等不及了
kucing terbang 25 เม.ย. @ 2:24am 
i love this
Goodheart 3 เม.ย. @ 7:42am 
응원합니다! 이미 후원도 끝냄...
KOS-MOS 1 เม.ย. @ 5:00am 
Looks good!