เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

SpaceEngine
 
 
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
โพสต์
อัปเดต
9 ม.ค. 2014 @ 8:47am
21 ม.ค. 2014 @ 1:09pm
ประกาศล่าสุด ดูทั้งหมด (5)
SpaceEngine 0.9.7.2 released!
First Funding Milestone Reached - $15,000!
คำอธิบาย
วันวางจำหน่าย: 26.12.2013
SpaceEngine is a scientifically accurate and photorealistic 3D space simulator that models the entire Universe. It lets you explore any object that can be found in space - stars and galaxies, planets and moons, asteroids and comets, black holes and neutron stars. You may fly between the mountains on an alien planet, watch the sunrise and dancing aurora, then take off and fly to a neighboring moon to land in a huge crater. You may leave the solar system and fly through billions of stars, each of which is a fully modeled planetary system with hundreds of objects - planets, moons, and asteroids. You may approach and land on each and every celestial body and see its 3D landscape. You can even pilot starships and atmospheric shuttles. You may go out from our Galaxy and choose any of billions of other galaxies to explore.

Currently SpaceEngine is the first interactive science-based planetarium with procedural generation used for unknown areas and photorealistic graphics, awailable for Windows. Our first goal is improve the planetarium's capabilities, port it to Linux and Mac, and keep it free. You can learn about planned features here[en.spaceengine.org]. Our second goal is to make an online space exploration game, where players may control huge starships and explore the Universe, collect resources, build new ships and colonies, and share discoveries and technology with each other. Game mechanics in a realistic virtual Universe will be realistic too - read more below.

Website: http://en.spaceengine.org
Planetarium Beta: download[en.spaceengine.org]

SpaceEngine planetarium capabilities:
 • Astronomy
  All types of celestial objects are represented: galaxies, nebulae, stars and star clusters, planets and moons, comets and asteroids. Known celestial objects are represented using data from catalogs: galaxies (NGC/IC), stars (HIPPARCOS), star clusters, nebulae, and planets (Solar System data and known extrasolar planets database). Uncharted regions of space feature procedurally generated objects: galaxies, stars, star clusters, nebulae and planetary systems.
 • Controls
  The observer is free to move around the universe. Transition between any celestial body and any scale occurs seamlessly. Moving in space is done using the WASD keys, like in First Person Shooters. "Select and fly" autopilot: click on any object with the mouse and hit the 'G' key to automatically go directly to the object. Automatic binding of the observer to a moving object and automatic selection of optimum flight speed. Time control: ability to accelerate, decelerate, or reverse the flow of time.
 • Graphics
  Volumetric 3D models of galaxies and nebulae with interstellar dust clouds, 3D landscapes of planets and stars: for many Solar System bodies actual data from space probes is used; for uncharted and procedural planets the surface is generated procedurally on the GPU. Realistic atmospheric scattering (code by Eric Bruneton). Animated cloud layers, water surface, aurora lights and comet tails. Lighting effects: lens flares, solar eclipse shadows, shadows of planetary rings.
 • Physics
  Realistic and physically-based generation of procedural objects (galaxies, star systems, planets) and their physical properties (mass, radius, temperature, atmospheric parameters, etc). The orbital motion of planets, moons and stars in multiple star systems is calculated in real time. Realistic space ship design concepts and physics: orbital motion, atmospheric flight model, hyperjumps, collision detection (under development). Pilot's control panel and Heads Up Display.
 • Sound
  Original background music made by many authors with context-responsive playback. Sound effects for planetary environments and space ships are in development.
 • Tools
  Search for celestial objects by name and search for the nearest star systems. Scalable map of the Universe and planetary system browser. Saving, exporting and importing locations that can be shared between users. Autopilot's journal logs which objects you visited. Built-in wiki system with descriptions of many known objects. Displaying of orbital paths of celestial objects, their labels and markers and other tools.
 • Multilanguage
  Currently SpaceEngine is available in English, German, French, Italian, Spanish, Brazilian and European Portuguese, Dutch, Finnish, Swedish, Croatian, Romanian, Czech, Polish, Slovak, Russian and Turkish languages. Many new localizations are under development.
 • Modding
  Importing user addons: catalogs, models and textures for deep space objects, planets and space ships. A huge pack of ultra-high resolution textures for Earth, Mars, Moon and other Solar system bodies is available on the website. A lot of space ships from various sci-fi franchises are imported by the community and are available for download on the website.

The Game - future gameplay:

 • Spaceflights
  Use Newtonian physics for interplanetary flights - computing orbits, acceleration/deceleration burns, landing on planets and taking off, docking with mothership or space station. All can be done using autopilot or manual controls.
 • Explore
  Use telescopes, radars, spectrometers, etc. to obtain data about stars and planets from a distance. Map a planetary surface with orbital satellites. Deploy landing probes, take ground/water/air samples. Drive remote controlled rovers. Land on a planet in an aerospace shuttle, fly over the surface with aircraft-like controls, walk in a space-suit, drive in a rover, and use ground buildings.
 • Harvest
  Collect hydrogen from the upper atmosphere of a gas giant with a magnetic ram-scoop, or mine water ice on icy moons or comets. Build an orbital fuel station with hydrogen tanks and a fleet of automatic harvesters for quick refueling of your starships. Collect minerals from asteroids and planets and transport them to building sites.
 • Build
  Construct modules for the mothership or an entire ship on orbit using minerals from harvesters and nanoassemblers (nano-robots) or "3D printer". Construct/upgrade mothership with dockable modules. Construct utility ships or small modules in onboard nano factories. Construct ground buildings with nanoassemblers using local materials.
 • Colonize
  Build bases, domes, cities on planets or build space stations. Construct passenger ships and transport NPC citizens to new colonies. Build orbital fuel stations, a fleet of harvesters, orbital factories, etc. Finally, terraform entire planets!
 • Develop
  Import new models and scripts, with moderation on the main site. Develop the scripts for autopilot, defense systems, and warships.
 • Fight
  Fight with other players with realistic physically-based mechanics. No slow car-like speeds, antigravity and force shields, only Newtonian physics on real space scales. Huge space velocities (tens of kilometers per second) and crushing acceleration (tens of "gees"), fire distance of thousands of kilometers. Automatic unmanned combat ships equipped with kinetic weapons, x-ray lasers, and antimatter bullets. Indirect strategy-like control of the fleet, with ability to take direct control of any unit and pilot it manually in first-person or third-person mode.
 • Player-To-Player interaction
  Explore, harvest, build, colonize and fight in cooperation. Help with repair and evacuation. Discover new worlds and give them a name. Trade exploration data, ships, colonies, resources, and new models and scripts.

Current System Requirements
CPU 2 GHz
RAM 2 GB
Video 1 GB, OpenGL 3.0
HDD 1 GB free space
OS Windows XP/7/8
การสนทนายอดนิยม ดูทั้งหมด (40)
101
25 ก.พ. @ 8:24pm
Project died ?
Willem
1
28 ก.พ. @ 7:45am
ปักหมุด: SpaceEngine + wine + mesa graphics driver
Vladsamir Hydetin
10
14 ม.ค. @ 11:15pm
Looking forward to buying it when it comes to Steam
tabsterLasVegas
< >
1,267 ความเห็น
lɐʞ 21 มี.ค. @ 1:36pm 
If they reach their funding goals one of the planned features is some kind of game elements (like your examples), yes.

I'm not sure if this is up to date as it's on the old website, but I couldn't find it on the new one:
https://en.spaceengine.org/index/funding_and_donations/0-26
Magearneon ☣ 20 มี.ค. @ 6:31pm 
This game is amazing. I can't wait for features like building and stuff, that sounds awesome. Will you actually be able to walk around in first/third person with a playermodel and use weapons and tools and stuff?
Chronicle 19 มี.ค. @ 6:28pm 
You can also go to spaceengine.org it is the new site developed recently for the game.
Solomon_x_100 17 มี.ค. @ 3:18am 
Я не пожалею денег на этот шикарный проект
lɐʞ 10 มี.ค. @ 12:47pm 
just use one of the mirror downloads or wait until they release it on steam (may take a while)
Antonaros 9 มี.ค. @ 7:08am 
oh... this needs a key. God dammit was looking forward to it. I guess I will have to download it with painful, filled with adds, μTorrent
lɐʞ 8 มี.ค. @ 1:43pm 
It is very much alive. For whatever reason the steam version still isn't available on the store yet. If you want to play it now, you can: en.spaceengine.org

They are no longer giving out keys and they'd appreciate it if everyone would stop asking for them.
Człowiek Drzewo 7 มี.ค. @ 10:53am 
It's not dead. It's getting regular updates...
♦VelvetNuclearCake♦ 7 มี.ค. @ 10:24am 
for people asking for beta keys, this project is most likely dead, last announcement was almost 3 years ago.
Dr.Gunnut 3 มี.ค. @ 4:23pm 
May I be granted with a key for the Beta Version? On steam.