Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Pixel Princess Blitz
 
 
Αγαπημένο
Αγαπημένο
Μη αγαπημένο
Αναρτήθηκε
Ενημερώθηκε
9 Οκτ 2016 στις 17:31
18 Οκτ 2016 στις 7:52
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ (10)
Kickstarter - 50% Reached in 6 Days!
Our Kickstarter campaign has launched!!
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία κυκλοφορίας: Late 2017


Overview

‘Pixel Princess Blitz’ is a fantasy-themed roguelike action RPG that combines elements from hack ‘n’ slash and tabletop board games with a fully dynamic, deep narrative!

This game will throw you into a harsh world that doesn't care if you live or die.
It falls to you to survive and, if luck smiles upon you, save the realm and its people in this fantasy novel simulator.

Comic by Hepari
■ The Ultimate Backpacking Simulation ■

◆ Randomized sector maps full of adventure and discovery
◆ Day-and-night cycle with a dynamic weather system
◆ Manage your resources to survive in the wilds
◆ Rest and resupply in settlements with random buildings
◆ AI-controlled units of other factions roam around the map
◆ The map is populated with random encounters, dungeons and interesting places

■ Combat ■

◆ Beat'em-up style tactical action combat
└ Initially inspired by classics like The Legend of Zelda games and Dungeons and Dragons : Shadow of Mystara

◆ Customizable classes
└ First, select one of the classes before departing. (Warrior, mage, ranger...)
└ Then select the desired background (Adventurer, Spelunker, Negotiator...)
└ Play the game in your desired style!

◆ A huge palette of actions
└ Roll-dodge, block, deflect, counter, backstab, teleport, set traps...
└ Master the hardest situations by deploying your skills!◆ An impressive arsenal of items:
└ 4 types of melee weapons, each featuring a variety of combos
└ Weapons and equipments can be upgraded and enchanted
└ Also upgradable tomes that contain powerful spells
└ Armors, Shields, Throwables, Bows
└ Potion can be drunk or thrown to attack enemies

◆ A big roster of enemies and bosses
└ Many undeads have a chance to infect you. You need to find a cure - unless you want to die.
└ Never underestimate slimes. They will stun you, slow you down, and blow up in your face.
└ You can't defeat ghosts with common weaponry. No magic, no potion? Better run away.
■ Strong Narrative ■

◆ Unexpected twists that will blow your mind out

◆ Countless events that challenge you to make smart decisions.
└ Roll a dice! Traditional Pen and Paper-style encounters
└ With a high Strength, you can intimidate people or be the force of nature itself.
└ With a high Agility, you can sneak into tightly guarded places, and find hidden doors.
└ With a high Constitution, you can withstand poison and survive the worst wounds.
└ With a high Wisdom, you can even resolve conflicts that threaten to spill a lot of blood.

◆ Interesting characters, enemies and fully implemented romance options
└ Kuruna, your avatar in the game, is a strong-willed and gentle girl.
└ On her journey, Kuruna will interact, help or get helped by other main NPCs.
└ And a friendship can even turn into a romance, but the conditions are pretty harsh - so it's up to you if you will allow Kuruna to engage in romantic relationships while also saving the realm.

◆ Multiple endings
└ So that the game doesn't feel pointless, many decisions, small and big, are reflected in the endings.
└ The game will show in what way you've changed the world and the people in it... of course, if you survive to the end.=====
[[The Team]]
Hepari : Designer, art director, writer and more.
Joonkyu : Chief programer
Shiros : Pixel artist responsible for the main characters.
Sameduma : Pixel artist working on enemies and other npcs.
E79 : Pixel artist who has created many enemy sprites.
Ethan : A talented composer responsible for the soundtrack of PPB[soundcloud.com]
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ (4)
11
17 Οκτ 2016 στις 21:19
Luise is my waifu.
9B001
0
20 Σεπ στις 17:40
Could we had a French version ?
Seb16120 [FR]
0
3 Φεβ στις 10:10
Which engine did you use?
*Yuki*
< >
628 σχόλια
GoukaSoshina 5 Οκτ στις 23:25 
I forgot to use kickstarter. I would like to participate in beta but can not I support you anymore?
Seb16120 [FR] 20 Σεπ στις 17:42 
You are the First Things ever i byu in USD ($) ecause i'm a french :c
Reculata 7 Αυγ στις 9:50 
好久没有新消息了?
MInQQ 27 Ιουν στις 22:06 
기대하고 있어요!!
sunweed 7 Ιουν στις 5:20 
구매대기중
Mother Losi ya 16 Μαϊ στις 2:35 
군대 가기전에 하고싶었지만 결국 군대 다녀와서 할거 같네여
그래도 언제나 기대합니다. 군대 휴가 나와서라도 할꺼에여 꼭 합니다. 반드시 합니다!
Miku 8 Μαϊ στις 10:54 
等不及了
kucing terbang 25 Απρ στις 2:24 
i love this
Goodheart 3 Απρ στις 7:42 
응원합니다! 이미 후원도 끝냄...
KOS-MOS 1 Απρ στις 5:00 
Looks good!