Αυτό είναι μια ιδέα ή ένα έργο σε αρχικό στάδιο παραγωγής

Αυτό το αντικείμενο είναι εδώ για να συλλέξει απόψεις από πιθανούς πελάτες και να αρχίσει να χτίζει μια κοινότητα. Αν σας αρέσει αυτό το έργο, μπορείτε να το βαθμολογήσετε ή να το προσθέσετε στα αγαπημένα. Η ψηφοφορία εδώ εξυπηρετεί μόνο στη συλλογή δεδομένων και αντιδράσεων από τους δημιουργούς και δεν επηρεάζει τη διαδικασία κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Crystal Challenger
 
 
Αγαπημένο
Αγαπημένο
Μη αγαπημένο
Platforms: PC, Mac, Linux
Languages: English, Spanish
Αναρτήθηκε
29 Φεβ 2016 στις 14:57
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ (3)
Working in a new enemy for Crystal Challenger
Crystal Challenger demo available
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Crystal Challenger is a platform arcade with over 120 levels, including single and multiplayer modes competitive. The basic mechanics of the game is based on collecting items and solving puzzles, exploring each level map, dodging traps and fighting enemies. Interspersed in the main game, there are many minigames that serve to earn achievements and high rewards.

"Helps Andy to escape from each of the levels where it has been sent by the aura of Summoner crystal. You will have to explore, collect, jumping, climbing, swimming, fight and solve puzzles, along more than 120 levels spread across four large maps.

Get the output key of each of the levels and unlock multiple rewards for achievements during the trip. Collect items along the way, avoid traps, defeat enemies and finally get back home, safe and sound.

And if at some point the road, you're tired of the job and you want to relax, go into the multiplayer levels and compete as a team or individually against other players. "


-----------------------------------------

Crystal Challenger es un arcade de plataformas con más de 120 niveles que incluye modos de juego individual y multijugador competitivo. La mecánica fundamental del juego se basa en la recolección de ítems y la resolución de puzzles, explorando el mapa de cada nivel, esquivando trampas y enfrentando enemigos. Además, intercalados en el juego principal, existen muchos minijuegos que sirven para obtener logros y recompensas secundarias.

“Ayuda a Andy a escapar de cada uno de los niveles donde ha sido enviado por el aura del cristal invocador. Para ello tendrás que explorar, recolectar, saltar, escalar, nadar, luchar y resolver puzzles, a lo largo de más de 120 niveles repartidos en cuatro grandes mapas.

Consigue la llave de salida de cada uno de los niveles y desbloquea múltiples recompensas por logros durante el viaje. Recoge ítems durante el trayecto, esquiva trampas, derrota a tus enemigos y finalmente consigue regresar a casa, sano y salvo.

Y si en algún momento del camino, estás cansado de la tarea y deseas relajarte, entra en los niveles multijugador y compite en equipo o de forma individual contra otros jugadores.”
< >
3 σχόλια
Binary Flags | Game Studio  [Δημιουργός] 2 Μαρ 2016 στις 12:57 
Gracias. Dentro de poco estará disponible una primera versión jugable.
---------------------------------------
Thank you. Soon it will be available a first playable version.
SmiLey 2 Μαρ 2016 στις 12:47 
Buenos graficos y se ve muy entretenido , suerte con el proyecto!
Medivh 1 Μαρ 2016 στις 9:40 
Graficos bastante buenos para un plataformas!!