Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Ozapell Basic
 
 
Αγαπημένο
Αγαπημένο
Μη αγαπημένο
Platforms: PC
Languages: English
Ετικέτες: Education, Software Training
Αναρτήθηκε
Ενημερώθηκε
17 Ιαν 2016 στις 6:54
23 Οκτ στις 6:41

Προβολή Ozapell Basic στο κατάστημα

Σελίδα καταστήματος
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ (19)
Ozapell Basic at Rank #25
Ozapell Basic at Rank #30
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία κυκλοφορίας: October 2016
Ozapell Basic is a programming language simple enough to teach children the basics of programming while powerful enough to develop retro-style games.

The graphics environment and interface are loosely based on early 1980s color home computers.

The supplied library provides enough functionality to create simple games and graphical demonstrations.

Ozapell Basic was designed to be as simple as possible while providing a variety of features. Intended as an educational learning toy for teaching programming basics. It could also be fun for someone who wants to program but doesn't want to learn a complicated modern language.

Special features include:
Steady 60fps performance
Built-in speed limiter so programs will run at same speed on fast or slow CPUs
Secured to prevent access to other folders and files
Ozapell Basic programs are (mostly) pre-compiled to memory and not interpreted at run-time
Fullscreen and Widescreen
24-bit color
2GB memory limit (for user data)

System Requirements:
32-bit or 64-bit PC/Windows
Windows Vista or later
Desktop, Laptop or Tablet with physical keyboard
DirectX 9+
Monitor and Video System compatible with 1280x720 at 60Hz
< >
43 σχόλια
AnleV 22 Αυγ 2016 στις 2:38 
Voted :) gl guys
studiosi 20 Αυγ 2016 στις 12:06 
I voted yes out of nostalgy. :D

If it is on a rational price point, I would consider buying.
Ozapell  [Δημιουργός] 18 Αυγ 2016 στις 7:41 
For tutorials, there is a blog to teach Ozapell Basic and a series of over 30 youtube videos providing examples.

Here is the first entry in our Ozapell Basic blog:
https://ozapell.wordpress.com/2016/02/22/ozapell-basic-learn-programming-1/

Here is the youtube video channel with examples of Ozapell Basic:
https://www.youtube.com/user/Ozapell/videos
JDM 17 Αυγ 2016 στις 10:17 
I think it can be really appealing for teachers or initiation but I'm thinking about the really aim of this : because it's too limited for someone who wants to create real programs and too rude for beginners ... :/
I voted yes to greenlight because there is potential but I think it must have some well-explained tutorials to really make it accessible for curious people who didn't program yet.
I see it in other comments but I repeat it : I think it can be used to teach some low-level concepts like memory allocation or data manipulation :)
Ozapell  [Δημιουργός] 14 Αυγ 2016 στις 12:25 
@irrsoft

We will support sound in the final release. The current version of Ozapell Basic supports a memory cleaning consistent with java and other modern languages where a variable is removed from memory when assigned NULL. (ex. BIGARRAY=NULL)
Irreverent Software 14 Αυγ 2016 στις 12:19 
This seems like it would give great "when I was young" lines to many parents...looking forward to see more :)

Wondering if there will be support for basic sound and the possibility of teaching kids about memory allocation and cleaning in a simple way with this....that would be really awesome. Voted
*Okm* Bacq Stellan 14 Αυγ 2016 στις 9:59 
Voted ;) good luck
Ozapell  [Δημιουργός] 10 Αυγ 2016 στις 6:20 
@Simon

First, keep in mind that we primarily developed Ozapell Basic for adults who wanted a programming language and environment "simple enough to teach children." We aren't competing with websites and other programs that only teach children. We are not condescending to children. We expect them to learn the same programming basics as adults.

Secondly, users who feel comfortable with Unity or one of the speciality basics you named should use them. Ozapell Basic isn't competing with those programs. Instead, we have developed a language to "teach the basics of programming" so that our users can progress to other languages later.

Ozapell Basic is a stepping stone to more complicated programming situations.
Simon 10 Αυγ 2016 στις 4:07 
This may have some nostalgic appeal for guys who grew up with home computers, but advertising it as "a programming language simple enough to teach children the basics of programming" in my eyes is a stretch.

So many better alternatives come to mind.
There is Scratch, a simple "point and click" programming environment developed by the MIT.
There is LÖVE, which is lua-based and incredibly simple, supports 2D sprites and audio, and some other functionality you need in games.
Wait there's more! What about PICO-8, a home computer-like environment which not only includes a lua interpreter, but also tools for creating sprites, tilemaps, and tracked music?

If you really insist on BASIC, there is also Microsoft Small Basic (simplified BASIC IDE for kids/beginners). There is also DarkBasic, BlitzBasic, GLBasic, which are designed with games in mind.

And what prevents today's kids from learning Unity and make 3D games instead? There are tons of tutorials available.
1337geckoo 9 Αυγ 2016 στις 21:34 
It reminds me my first computer - a Sinclair ZX81. Cool stuff ++