กิจกรรมชุมชน
284,060,115 ส่วนร่วมในเนื้อหาชุมชน  |  1,988,221 ผู้เล่นที่อยู่ในเกม  |  6,386,566 ผู้เล่นที่ออนไลน์
ศูนย์กลางที่เป็นที่นิยม
RAGE
1,210 ภาพหน้าจอใหม่ ในสัปดาห์นี้
Counter-Strike: Global Offensive
308 งานศิลป์ใหม่ ในสัปดาห์นี้
Source Filmmaker
402 งานศิลป์ใหม่ ในสัปดาห์นี้
Resident Evil Revelations / Biohazard Revelations UE
9 งานศิลป์ใหม่ ในสัปดาห์นี้
เนื้อหาจากชุมชนและเนื้อหาอย่างเป็นทางการสำหรับเกมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดบน Steam