❤Ngân hàng blue❤
vũ hoàng long   Ha Noi, Viet Nam
 
 
chào mừng đến với ngân hàng blue chúng tôi sẽ cho khách hàng ăn cái chùy gai à nhầm hỗ trợ khách hàng đến tận cùng =)))))
Currently Offline
Last Online 3 hrs, 55 mins ago
Artwork Showcase

Recent Activity

51 hrs on record
last played on Mar 21
499 hrs on record
last played on Mar 21
45 hrs on record
last played on Mar 21
BOT bui` long Jan 28 @ 12:01am 
Trade Your Cases For Keys! 4 CASES = 1 KEY : {LINK REMOVED}
❤Ngân hàng blue❤ Jan 4 @ 8:00am 
cl_crosshair_drawoutline 0;cl_crosshaircolor 5;cl_crosshairdot 0;cl_crosshairgap -1;cl_crosshairsize 2;cl_crosshairstyle 4;cl_crosshairthickness 0.5
Minimap
cl_radar_always_centered 0;cl_radar_scale 0.3;cl_hud_radar_scale 1.15;cl_radar_icon_scale_min 1;cl_radar_rotate 1;cl_radar_square_with_scoreboard 1
sensitivity 2.4
Scrips
bind "N" "toggle cl_righthand 1 0";bind "Z" "toggle gameinstructor_enable";bind i "buy smokegrenade; buy flashbang; buy flashbang; buy hegrenade";bind o "buy smokegrenade; buy flashbang; buy flashbang; buy molotov; buy incgrenade";bind p "buy smokegrenade; buy flashbang; buy hegrenade; buy molotov; buy incgrenade";
bind "MWHEELDOWN" +jump
❤Ngân hàng blue❤ Dec 20, 2017 @ 4:59pm 
+rep
Tuan Ga Dec 20, 2017 @ 4:51am 
+rep
☺フムリ skinhub.com Dec 19, 2017 @ 9:19am 
+rep
❤Ngân hàng blue❤ Dec 17, 2017 @ 6:14am 
tau hackwall csgo mà ko bị vac baby i'm real =))))