Paulo ❤....
Paulo   Brazil
 
 
❤ Olhos verdes
Tay❤🙈😍

В игра
Counter-Strike: Global Offensive

Скорошна дейност

1,201 изиграни часа
В игра
161 изиграни часа
последно пускане 24 март
276 изиграни часа
последно пускане 17 февруари
White 3 март в 8:02 
Lindao <3
kasper 10 февруари в 9:29 
Add me for a Trrade
kasper 10 февруари в 8:55 
hey add me for trade
CapivaraVoadoraDoRioBarigui 11 декември 2016 в 19:14 
Porra Paulo
rsk 8 септември 2016 в 9:27 
+ rep lindo gostoso de olhos azuis me seduz
CapivaraVoadoraDoRioBarigui 1 25 май 2016 в 10:38 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░