เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
36 จาก 43 (84%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 1:30pm

Double Kills Bronze

10 Double Kills.
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2016 @ 12:56pm

Double Kills Silver

50 Double Kills.
ปลดล็อค 4 ม.ค. @ 1:27pm

Double Kills Gold

100 Double Kills
ปลดล็อค 1 ก.พ. @ 1:50am

Double Kills Platinum

200 Double Kills.
ปลดล็อค 18 ธ.ค. 2016 @ 5:09am

Champion Mastery I

1 Champion at Mastery 5.
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2016 @ 7:58am

Champion Mastery II

2 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2016 @ 1:03pm

Champion Mastery III

3 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 4 ม.ค. @ 7:29am

Champion Mastery IV

4 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 6 ม.ค. @ 3:07pm

Champion Mastery V

5 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 8 ม.ค. @ 9:31am

Champion Mastery VI

6 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 9 ม.ค. @ 10:33am

Champion Mastery VII

7 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 3:23am

Champion Mastery VIII

8 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 5:17am

Champion Mastery IX

9 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 15 ม.ค. @ 5:38am

Champion Mastery X

10 Champions at Mastery 5.
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 8:18am

Survivor

Survive more than 50 battles with less than 10% health.
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 12:56pm

Boom Headshot

Land 5 headshots in a row without missing.
ปลดล็อค 1 ก.พ. @ 2:25am

Bronze Friends Forever

Play 5 hours with a player from your friends list in your party.
ปลดล็อค 12 ก.พ. @ 8:24am

Silver Friends Forever

Play 10 hours with a player from your friends list in your party.
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2016 @ 2:30am

Teamed Up Bronze

Play a match while in a party.
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2016 @ 6:43am

Teamed Up Silver

Play 10 matches while in a party.
ปลดล็อค 4 ม.ค. @ 6:40am

Teamed Up Gold

Play 20 matches while in a party.
ปลดล็อค 7 ม.ค. @ 1:39pm

Teamed Up Platinum

Play 50 matches while in a party.
ปลดล็อค 16 ม.ค. @ 12:05pm

Teamed Up Diamond

Play 100 matches while in a party.
ปลดล็อค 20 ม.ค. @ 1:02pm

Beta Player

Reach level 30 during the Paladins Beta.
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 5:21am

Untouched

Win a match where the enemy team scored no points.
ปลดล็อค 8 ม.ค. @ 9:36am

Questions Later

Deal damage to every enemy champion in a match before any of them damage you.
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 8:25am

From The Grave

Kill an enemy champion after they had already killed you.
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 1:06pm

Hard Carry

Kill more than 20 enemy champions in a single match.
ปลดล็อค 17 ธ.ค. 2016 @ 4:28am

Well Trained

Complete the Paladins Tutorial.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

Counter-Air Defense

Kill a player in the air who is over 100 units above the ground.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

Give 110 Percent

Get a killing blow after the round has ended.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

Gone Spelunking

Die to an environmental hazard.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

I Like Big Numbers

Deal more than 100,000 damage during a match.
ปลดล็อค 11 มี.ค. @ 6:14am

Master Collector

Unlock 100 Cards.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

Not Like This

Kill an enemy player while you are at or below 50 Health.
ปลดล็อค 26 ก.พ. @ 6:10am

Send Off

Kill a player with an environmental hazard.Double Kills Diamond

400 Double Kills.

Friends Forever Gold

Play 25 hours with a player from your friends list in your party.

Friends Forever Platinum

Play 100 hours with a player from your friends list in your party.

Friends Forever Diamond

Play 250 hours with a player from your friends list in your party.

Bounty Hunter

Kill an enemy player who is on a 15 killstreak or higher.

Last One Standing

Be the only player alive in a match.

Sniper

Kill an enemy player from over 300 units away.


;