$_Sn1KeRS_$ csgodep.com
France
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
| C O U N T E R - S T R I K E | G L O B A L - O F F E N S I V E |
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Currently Offline
Last Online 32 hrs, 1 mins ago

Recent Activity

42 hrs on record
last played on May 21
1,348 hrs on record
last played on May 18
54 hrs on record
last played on Apr 19
Bill Murray's Cock. Apr 2 @ 10:57am 
cheating his balls off.
Ailon Mar 8 @ 2:53am 
best cheater
OVER Jan 7 @ 12:56pm 
Здесь был Овер!
Rozpie Nov 15, 2016 @ 10:13am 
Fucking cheater
ⓧⓨⓩ Oct 10, 2016 @ 11:39am 
+rep :)
DiVoX Oct 7, 2016 @ 1:40am 
-rep hacker