ℑὰȵȵì
Janni   Schwabisch Hall, Baden-Wrttemberg, Germany
 
 
BLIZZARD acc: Slicey#2703
I don't accept private profiles!!!

Name : Jannik
Alter : 18
Games : DOTA2, DBD, F13, Overwatch, Hearthstone, RL, PUBG...

Currently Online
Artwork Showcase
:D:D
6 1 1
Screenshot Showcase
sombra shuffle dance <3
10 5 1
Janni
:ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
:ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::ATEM::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::looper1::ATEM::ATEM::ATEM:
Favorite Guide
Created by - FLOOO
361 ratings
Don't do it.
Favorite Group
The Fallen Saviors - Public Group
Community of Peace and Friendship,A Community Against Racism,A Community Against Mental Corruption.
104
Members
4
In-Game
15
Online
0
In Chat
Achievement Showcase
484
Achievements
26%
Avg. Game Completion Rate
Achievement Showcase
484
Achievements
26%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

1,258 hrs on record
last played on Feb 20
59 hrs on record
last played on Feb 17
778 hrs on record
last played on Feb 9
hope you're having a good day & ty for invite :munchies::munchies:
FLOOO Jan 28 @ 11:14am 
add me iam gay
np ;D GL
ℑὰȵȵì Jan 8 @ 8:35am 
ITS okay bitte im.sorry im.not gay
yes iam
i dont kiding dude i like ur face
ℑὰȵȵì Jan 8 @ 8:06am 
no, but you look like this xD. why are you writing miserable on my profile just because you are jealous and wanting attention haha ​​go away and do not write things about which you have no idea.