<font color="RED">Blood
Yumi Megumi   Fukuoka, Fukuoka, Japan
 
 
"Drowning....."
K_I_L_L_I_N_G_M_E_I_N_S_I_L_E_N_C_E_

"D.E.A.T.H.A.L.W.A.Y.S.I.N.Y.O.U.R.S.I.D.E."
На линия
Изложение на худ. творби
Артикули за размяна
862
Притежавани артикули
3
Извършени търговии
644
Транзакции в пазара

Скорошна дейност

1,254 изиграни часа
последно пускане 25 октомври
500 опит
0.1 изиграни часа
последно пускане 25 юни
36 изиграни часа
последно пускане 20 юни
< >
Коментари
<"Syntax Error"> 1 февруари в 4:51 
cool