<font color="RED">Blood
Yumi Megumi   Fukuoka, Japan
 
 
"Drowning....."
K_I_L_L_I_N_G_M_E_I_N_S_I_L_E_N_C_E_

"D.E.A.T.H.A.L.W.A.Y.S.I.N.Y.O.U.R.S.I.D.E."
Изложение на худ. творби
Артикули за размяна
920
Притежавани артикули
3
Извършени търговии
643
Транзакции в пазара

Скорошна дейност

1,242 изиграни часа
В игра
500 опит
36 изиграни часа
последно пускане 20 юни
0.4 изиграни часа
последно пускане 23 април
< >
Коментари
<"Syntax Error"> 1 февруари в 4:51 
cool