LeMonkey
Matthew   Bulawayo, Zimbabwe
 
 
No information given.

Recent Activity

33 hrs on record
last played on Nov 17
77 hrs on record
last played on Nov 13
4.1 hrs on record
last played on Nov 12
OceanWaveDave Nov 6, 2016 @ 1:05pm 
………….……………………. „-/*"\„,„,
…….…………………….¸„-^"¯ :\_ / o '"*'"¯/' WOOF WOOF
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : : ¸„,-~"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :- GIVE THIS CUTE DOG
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯ TO PEOPLE YOU CARE ABOUT
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Grimey Feb 7, 2016 @ 3:21am 
Fix your internet bro. And l2 PVP
Four Years Wasted Jan 3, 2016 @ 2:29pm 
What happened to Lords of the Fallen though??????????? xD xD
Four Years Wasted Dec 21, 2015 @ 3:19pm 
ᴵ ˢʷᵉᵃʳ ᵗᵒ ᵍᵒᵈ ᶦᶠ ᴵ ˢᵉᵉ ᵃᶰʸᵒᶰᵉ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ᵘᵍᶫʸ ᵐᵒᵗʰᵉʳᶠᵘᶜᵏᵉʳˢ ᶜᵒᵖʸ ᵃᶰᵈ ᵖᵃˢᵗᵉ ᵗʰᶦˢ ᴵ'ᵐ ᶜᵃᶫᶫᶦᶰᵍ ᵗʰᵉ ᶜᵒᵖˢ
Four Years Wasted Aug 9, 2015 @ 12:44pm 
Lemon Key
LeMonkey Nov 8, 2012 @ 12:05pm 
Original troll :P