ಠ_ಠ KONKUB YT CSGO-SKINS.COM
konrad stefanski   Katowice, Slaskie, Poland
 
 
Wbijaj na kanał na youtube link niżej miłego oglądania, nie zapomnij zasubskrybować
Stick to the channel on the youtube link below for a nice viewing, do not forget to subscribe

ZAPRASZAM NA MÓJ KANAŁ NA YT !!!!!

https://www.youtube.com/channel/UCgs2wrAiYL-LSShrCKIk8OA
ORAZ NA GRUPE NA STEAM I NA FANPAGE
http://steamcommunity.com/groups/KONKUBTV

https://www.facebook.com/groups/428242927367160/

stats-http://csgo-stats.com/76561198060706852/
Currently Online
1 VAC ban on record | Info
615 day(s) since last ban
Favorite Group
Konkubenci - Public Group
Oficjalna grupa fanów Konkub TV
132
Members
2
In-Game
19
Online
0
In Chat
Achievement Showcase
6,821
Achievements
62
Perfect Games
70%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

10.1 hrs on record
last played on Nov 20
1.6 hrs on record
last played on Nov 19
0.1 hrs on record
last played on Nov 19
[bluestreak] DamianRodzenTV Oct 15 @ 2:20pm 

Signed By Damian Rodzen TV REP
Tword Jul 21 @ 9:32am 
.| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-',,
..: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,
... .: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”- .
... ...: : : : : : : : : : : : : : : : : : ( O ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.
... ... .\ : : : : : : : : : '': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : =" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... ,: : : : : : : : : : :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ Cos Co Wszyscy Kochają Cycki

★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ...Gdzies  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :.
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  
 . °☆ . ● ¸ .  ★ ° . • ○ ° ★ .   
 * . ☾ ° ¸. ...Bardzo daleko* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . . 
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ... W galaktyce...  ° ☾ ★ ° .
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  ★ ° . .  
 . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ Nadal jestes YOUTUBEREM! .  ° . ● .  
° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★
Brajan :) Mar 3 @ 2:00pm 
smutno, ze kanał YT zawieszony, troszke :/, Pozdro Damian Rodzen TV
Yoghurt Feb 7 @ 11:42am 
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ...Gdzies  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :.
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  
 . °☆ . ● ¸ .  ★ ° . • ○ ° ★ .   
 * . ☾ ° ¸. ...Bardzo daleko* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . . 
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ... W galaktyce...  ° ☾ ★ ° .
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  ★ ° . .  
 . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ Nadal jestes Silverem! .  ° . ● .  
° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★
Yoghurt Feb 7 @ 11:42am 
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ...Gdzies  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :.
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  
 . °☆ . ● ¸ .  ★ ° . • ○ ° ★ .   
 * . ☾ ° ¸. ...Bardzo daleko* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . . 
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ . ... W galaktyce...  ° ☾ ★ ° .
 . • °  . * :. . ¸ . ● ¸  ★ ★☾ °★ .  ★ ° . .  
 . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ Nadal jestes Silverem! .  ° . ● .  
° ☾ °☆ ¸.● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . .
 ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★