[ZockerBuden] Sgt.Smith
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 39 ชม., 40 นาทีที่ผ่านมา
VAC แบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
1771 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด
กล่องแสดงผลงานไอเท็ม

กิจกรรมล่าสุด

3,193 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุดเมื่อ 21 ม.ค.
522 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค.
83 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุดเมื่อ 14 ม.ค.
< >
ความเห็น
Juri is permanently high! 21 ธ.ค. 2016 @ 8:54am 
+ rep fair and fast trader!