Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените Steam карти за размяна, профилни фонове, емотикони и скъпоценни камъни в обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите, които изкуствено повишават цените на тези артикули. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Steam.

Steam артикулите недостъпни за търгуване все още могат да бъдат използвани както обикновено. Те просто не могат да бъдат използвани веднага при търговия с други Steam потребители.

Този артикул е търговска стока, при която всички отделни такива в действителност са идентични. Отделните обяви не са достъпни. Вместо това можете да подадете заявка за купуването им на специална цена. Най-евтината обява автоматично бива съчетана с най-подходящата заявка за купуване. Прочетете още относно заявките за купуване.

Скорошна активност

Изчакване за нова активност…Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период