ตลาดชุมชน Steam

ซื้อและขายสิ่งของระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยเงินใน Steam Wallet

ไอเท็มนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งไอเท็มแต่ละชิ้นนั้นเหมือนกันทุกอย่าง ไม่สามารถเข้าถึงรายการเป็นรายชิ้นได้; คุณสามารถออกคำสั่งเพื่อซื้อในราคาเฉพาะได้ รายการที่ถูกที่สุดจะถูกจับคู่กับคำสั่งซื้อที่เยอะที่สุดโดยอัตโนมัติ อ่านเพิ่มเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

Recent activity

Waiting for new activity...