Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Note: Steam Trading Cards, Profile Backgrounds, Emoticons, and Gems purchased on the Steam Community Market will not be tradable or marketable for one week after purchase. We are making this change to combat fraud (which artificially increases the prices of these items), and to help maintain a safe and healthy item economy within Steam.

Untradable Steam items can still be used like normal. They just cannot be immediately used in trades with other Steam users.

Този артикул е търговска стока, при която всички отделни такива в действителност са идентични. Отделните обяви не са достъпни. Вместо това можете да подадете заявка за купуването им на специална цена. Най-евтината обява автоматично бива съчетана с най-подходящата заявка за купуване. Прочетете още относно заявките за купуване.

Скорошна активност

Изчакване за нова активност…Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период