Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Този артикул е търговска стока, при която всички отделни такива в действителност са идентични. Отделните обяви не са достъпни. Вместо това можете да подадете заявка за купуването им на специална цена. Най-евтината обява автоматично бива съчетана с най-подходящата заявка за купуване. Прочетете още относно заявките за купуване.

Скорошна активност

Изчакване за нова активност…Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период