Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Note: Some items purchased for Counter-Strike: Global Offensive either in-game or on the Steam Community Market will not be tradable or marketable for one week after purchase. We are making this change to combat fraud and scams, and to help maintain a safe and healthy item economy within Counter-Strike: Global Offensive.

Този артикул е търговска стока, при която всички отделни такива в действителност са идентични. Отделните обяви не са достъпни. Вместо това можете да подадете заявка за купуването им на специална цена. Най-евтината обява автоматично бива съчетана с най-подходящата заявка за купуване. Прочетете още относно заявките за купуване.

Скорошна активност

Изчакване за нова активност…Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период