Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
P5.60 P4.88
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,79 pуб. 5,91 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,80 pуб. 5,92 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,87 pуб. 5,99 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
6,90 pуб. 6 pуб.
Wraps of a Thousand Faces
Dota 2
Показване на 110 от 241 резултата
< >