Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
1721 pуб. 1496,53 pуб.
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
1730 pуб. 1504,36 pуб.
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
24,--€ 20,88€
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.18 $23.64
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
RM99.15 RM86.22
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.60 $24.00
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
RM100.05 RM87.00
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$28.03 $24.39
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$28.49 $24.79
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$28.72 $24.99
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
Показване на 110 от 65 резултата
< >