Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$27.23 $23.69
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.25 $23.70
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.38 $23.81
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
24,58€ 21,39€
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.60 $24.00
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
1728 pуб. 1502,61 pуб.
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$27.95 $24.31
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$28.00 $24.36
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
$28.06 $24.40
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
1725 pуб. 1500 pуб.
Необикновен Garran Drywiz and Garactacus
Dota 2
Показване на 110 от 57 резултата
< >