Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.47 $0.41
Team Pennant: Alliance
Dota 2
27,60 pуб. 24 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
R$ 1,58 R$ 1,39
Team Pennant: Alliance
Dota 2
0,48€ 0,42€
Team Pennant: Alliance
Dota 2
31,02 pуб. 26,99 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
31,02 pуб. 26,99 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
31,05 pуб. 27 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
CDN$ 0.70 CDN$ 0.61
Team Pennant: Alliance
Dota 2
34,50 pуб. 30 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
34,50 pуб. 30 pуб.
Team Pennant: Alliance
Dota 2
Показване на 110 от 227 резултата
< >