Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.05 $0.03
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
$0.05 $0.03
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
$0.05 $0.03
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
2 pуб. 1,75 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
2 pуб. 1,75 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
0,05€ 0,03€
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
$0.06 $0.04
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
0,06€ 0,04€
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
2,95 pуб. 2,58 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
2,95 pуб. 2,58 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
Показване на 110 от 322 резултата
< >