Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
RM0.17 RM0.15
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
RM0.17 RM0.15
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
3 pуб. 2,61 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
R$ 0,14 R$ 0,12
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
R$ 0,14 R$ 0,12
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
3 pуб. 2,61 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
3 pуб. 2,61 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
2,99 pуб. 2,60 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
3 pуб. 2,61 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
3 pуб. 2,61 pуб.
Spaulder of the Bramble Lord
Dota 2
Показване на 110 от 352 резултата
< >