Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
8,05 pуб. 7 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
$0.12 $0.10
Sash of Yoskreth
Dota 2
8,62 pуб. 7,50 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
$0.14 $0.12
Sash of Yoskreth
Dota 2
10,35 pуб. 9 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
10,83 pуб. 9,42 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
11 pуб. 9,58 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
11,10 pуб. 9,66 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
11,11 pуб. 9,67 pуб.
Sash of Yoskreth
Dota 2
$0.16 $0.14
Sash of Yoskreth
Dota 2
Показване на 110 от 146 резултата
< >