Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.07 $0.05
Runic Bow of Corruption
Dota 2
3,99 pуб. 3,48 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4 pуб. 3,49 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4 pуб. 3,49 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4,02 pуб. 3,50 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4,10 pуб. 3,58 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4,50 pуб. 3,92 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
$0.08 $0.06
Runic Bow of Corruption
Dota 2
4,60 pуб. 4 pуб.
Runic Bow of Corruption
Dota 2
0,08€ 0,06€
Runic Bow of Corruption
Dota 2
Показване на 110 от 213 резултата
< >