Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

След покупка, този артикул:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.04 $0.02
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
$0.04 $0.02
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
$0.04 $0.02
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
$0.04 $0.02
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
1,47 pуб. 1,29 pуб.
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
0,08 TL 0,06 TL
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
0,08 TL 0,06 TL
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
0,04€ 0,02€
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
0,04€ 0,02€
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
0,04€ 0,02€
Pauldrons of the Northern Wind
Dota 2
Показване на 110 от 723 резултата
< >