Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • will not be tradable for one week
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
0,65 pуб. 0,58 pуб.
Lost Hills Shield
Dota 2
Rp 166.56 Rp 144.84
Lost Hills Shield
Dota 2
0,03€ 0,01€
Lost Hills Shield
Dota 2
1 pуб. 0,88 pуб.
Lost Hills Shield
Dota 2
1,10 pуб. 0,97 pуб.
Lost Hills Shield
Dota 2
1,15 pуб. 1 pуб.
Lost Hills Shield
Dota 2
$0.04 $0.02
Lost Hills Shield
Dota 2
$0.04 $0.02
Lost Hills Shield
Dota 2
1,28 pуб. 1,12 pуб.
Lost Hills Shield
Dota 2
P1.09 P0.96
Lost Hills Shield
Dota 2
Показване на 110 от 294 резултата
< >