Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
0,40 pуб. 0,36 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,40 pуб. 0,36 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,40 pуб. 0,36 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,42 pуб. 0,38 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,43 pуб. 0,39 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,43 pуб. 0,39 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,08 kr 0,06 kr
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,46 pуб. 0,40 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,46 pуб. 0,40 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
0,46 pуб. 0,40 pуб.
Locuthi Barding of the Penitent Nomad
Dota 2
Показване на 110 от 451 резултата
< >