Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
0,04€ 0,02€
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
0,04€ 0,02€
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
P1.15 P1.00
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
1,38 pуб. 1,20 pуб.
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
1,50 pуб. 1,31 pуб.
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
1,65 pуб. 1,44 pуб.
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
1,65 pуб. 1,44 pуб.
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
1,70 pуб. 1,49 pуб.
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
R$ 0,11 R$ 0,09
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
Rp 455 Rp 395.66
Jewel of the Forest Gloves
Dota 2
Показване на 110 от 923 резултата
< >