Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.13 $0.11
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,90 pуб. 6 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,90 pуб. 6 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
Rp 1 725 Rp 1 500
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
P6.00 P5.22
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
$0.14 $0.12
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
$0.14 $0.12
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
$0.14 $0.12
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
RM0.50 RM0.44
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
¥ 16.99 ¥ 14.79
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
Показване на 110 от 225 резултата
< >