Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
6,38 pуб. 5,56 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,38 pуб. 5,56 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,40 pуб. 5,58 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
Rp 1 450 Rp 1 260.88
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,70 pуб. 5,83 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,90 pуб. 6 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
6,90 pуб. 6 pуб.
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
P5.75 P5.00
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
P5.75 P5.00
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
$0.14 $0.12
Golden Reel Guardian Totem
Dota 2
Показване на 110 от 222 резултата
< >