Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$56.40 $49.05
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
R$ 171,25 R$ 148,92
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
2944 pуб. 2560 pуб.
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
$57.50 $50.00
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
R$ 174,99 R$ 152,18
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
RM210.00 RM182.61
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
$59.00 $51.31
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
$59.80 $52.00
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
57,--€ 49,58€
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
$62.00 $53.92
Автентичен Kantusa the Script Sword
Dota 2
Показване на 110 от 84 резултата
< >