Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
1,15 pуб. 1 pуб.
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
$0.04 $0.02
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
1,62 pуб. 1,41 pуб.
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
0,04€ 0,02€
Flamestitched Suitings Wrap and Molotov
Dota 2
Показване на 110 от 727 резултата
< >