Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.05 $0.03
Fishing Halberd
Dota 2
1,80 pуб. 1,58 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
1,84 pуб. 1,60 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
0,05€ 0,03€
Fishing Halberd
Dota 2
1,93 pуб. 1,69 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
2 pуб. 1,75 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
2,18 pуб. 1,90 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
2,30 pуб. 2 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
2,30 pуб. 2 pуб.
Fishing Halberd
Dota 2
Rp 560 Rp 486.97
Fishing Halberd
Dota 2
Показване на 110 от 378 резултата
< >