Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
P97.00 P84.36
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,--€ 1,75€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,--€ 1,75€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.23 $1.95
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.23 $1.95
Elemental Ice Infusion
Dota 2
112,70 pуб. 98 pуб.
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,03€ 1,78€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.25 $1.97
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,07€ 1,80€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
114 pуб. 99,14 pуб.
Elemental Ice Infusion
Dota 2
Показване на 110 от 254 резултата
< >