Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Dota 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Dota 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
2,12€ 1,85€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,10€ 1,83€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,10€ 1,83€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.25 $1.97
Elemental Ice Infusion
Dota 2
115 pуб. 100 pуб.
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.26 $1.98
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.26 $1.98
Elemental Ice Infusion
Dota 2
2,14€ 1,87€
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.27 $1.99
Elemental Ice Infusion
Dota 2
$2.27 $1.99
Elemental Ice Infusion
Dota 2
Показване на 110 от 273 резултата
< >