Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
2,30 pуб. 2 pуб.
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
2,30 pуб. 2 pуб.
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
0,13 TL 0,11 TL
Vintage Pyrovision Goggles
Team Fortress 2
Показване на 110 от 4,426 резултата
< >