Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

След покупка, този артикул:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.07 $0.05
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
3,56 pуб. 3,10 pуб.
Vintage Natascha
Team Fortress 2
Показване на 110 от 2,143 резултата
< >