Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$33.00 $28.70
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
92,00 TL 80,00 TL
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$34.73 $30.20
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
39,99€ 34,79€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$50.60 $44.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
50,78€ 44,17€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
50,85€ 44,22€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
50,90€ 44,27€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$57.50 $50.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$67.48 $58.69
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
Показване на 110 от 22 резултата
< >