Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
83,95 TL 73,00 TL
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$40.25 $35.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$46.00 $40.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$50.00 $43.49
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
47,72€ 41,50€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
47,72€ 41,50€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$67.48 $58.69
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$69.00 $60.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
$69.00 $60.00
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
69,--€ 60,--€
Unusual Napper's Respite
Team Fortress 2
Показване на 110 от 14 резултата
< >