Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$39.99 $34.79
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
51,91€ 45,15€
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
$63.15 $54.92
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
$63.25 $55.00
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
4025 pуб. 3500 pуб.
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
4025 pуб. 3500 pуб.
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
$69.00 $60.00
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
£46.00 £40.00
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
$77.62 $67.50
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
$80.50 $70.00
Unusual Front Runner
Team Fortress 2
Показване на 110 от 19 резултата
< >