Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.55 $0.49
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,50€ 0,44€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,50€ 0,44€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
$0.57 $0.50
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,53€ 0,47€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
$0.60 $0.53
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
$0.60 $0.53
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,54€ 0,48€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,54€ 0,48€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
0,54€ 0,48€
Strange Silver Botkiller Flame Thrower Mk.I
Team Fortress 2
Показване на 110 от 176 резултата
< >