Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • will not be tradable for one week
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.26 $0.23
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
16,99 pуб. 14,79 pуб.
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
£0.21 £0.19
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
£0.21 £0.19
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Stovepipe Sniper Shako
Team Fortress 2
Показване на 110 от 405 резултата
< >