Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
18,40 pуб. 16 pуб.
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
21 pуб. 18,27 pуб.
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
$0.30 $0.27
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
0,27€ 0,24€
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
0,27€ 0,24€
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
£0.20 £0.18
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Hitt Mann Badge
Team Fortress 2
Показване на 110 от 142 резултата
< >