Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.

After purchase, this item:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • cannot be listed on the Steam Community Market for one week


Приближаване на диаграмата Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.25 $0.22
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
14 pуб. 12,19 pуб.
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
CDN$ 0.34 CDN$ 0.30
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
CDN$ 0.35 CDN$ 0.31
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
$0.28 $0.25
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
$0.31 $0.28
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
0,30€ 0,27€
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
CDN$ 0.41 CDN$ 0.37
Genuine Faerie Solitaire Pin
Team Fortress 2
Показване на 110 от 191 резултата
< >