Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
CDN$ 0.40 CDN$ 0.36
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
$0.32 $0.29
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
$0.34 $0.30
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
$0.34 $0.30
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
19,98 pуб. 17,39 pуб.
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
19,98 pуб. 17,39 pуб.
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
0,31€ 0,28€
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
0,31€ 0,28€
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
0,31€ 0,28€
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
$0.35 $0.31
Genuine Distinguished Rogue
Team Fortress 2
Показване на 110 от 1,412 резултата
< >