Общественият пазар на Steam

Купувайте и продавайте артикули с членове на общността за средства в Steam портфейла.

Забележка: Закупените артикули за Team Fortress 2 от самата игра или чрез обществения Steam пазар няма да позволяват търгуване или продаване до една седмица след покупката. Правим тази промяна, с цел противодействане на измамите и мошеничеството. По този начин спомагаме поддържането на безопасна и здравословна икономика за артикулите от Team Fortress 2.


Видът на артикулите в отделните обяви може да се различава леко от показаното по-горе. Артикулите могат например да имат персонализирани имена, описания или цветове.


Приближаване на диаграмата: Седмица Месец За целия период
Търсите специфичен артикул?

Обяви

ЦЕНА ПРОДАВАЧ
ИМЕ
$0.54 $0.48
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
0,49€ 0,43€
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
R$ 1,44 R$ 1,26
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
$0.55 $0.49
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
$0.55 $0.49
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
$0.55 $0.49
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
CDN$ 0.65 CDN$ 0.58
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
0,50€ 0,44€
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
35 pуб. 30,44 pуб.
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
0,49€ 0,43€
Genuine Crafty Hair
Team Fortress 2
Показване на 110 от 171 резултата
< >