Zr40
Noord-Brabant, Netherlands
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 12 ชม. 40 นาที ที่ผ่านมา
Friends?
I do not accept random friend invites.

I will sometimes clean up parts of my friends list. If you got removed, it's nothing personal, please return soon, you're still awesome. Poke me in real life!
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
4,754
รางวัลความสำเร็จ
44
เกมที่สมบูรณ์แบบ
30%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย
รายการที่ต้องการแลกเปลี่ยน
3,667
ไอเท็มที่เป็นเจ้าของ
2,626
จำนวนการแลกเปลี่ยน
3,248
จำนวนธุรกรรมบนตลาด
STM quickmatch [www.steamtradematcher.com]

กิจกรรมล่าสุด

11.4 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 มี.ค.
41 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 มี.ค.
5.9 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 11 มี.ค.